Lukk
Back
Lukk
Back
Lukk
Back
Lukk
Back
Lukk
Back
Lukk

Daglig leder for HMSREG

 • Vi søker en leder med integritet, visjoner og kjennskap til byggebransjen.

   

 • Vi tilbyr en unik mulighet til å videreutvikle et ungt selskap som allerede har skapt en bransjestandard.

Om HMSREG

IT-løsningen HMSREG ble utviklet av Omega PS sammen med Oslo Kommune for å skape et godt verktøy for å sikre seriøse leverandører og mannskaper med avklarte arbeidsforhold på alle kommunens byggeprosjekter.

 

HMSREG ble raskt tatt i bruk av en rekke andre aktører i bransjen, både byggherrer og entreprenører. Det har gitt grunnlag for å skape en løsning som nettopp fremmer et godt samarbeid, bedre oversikt og digitalisering av prosesser på tvers av de mange aktører og leverandører som er involvert i et større byggeprosjekt. I dag har HMSREG satt standard for seriøsitetsarbeidet i den norske bygge- og anleggsbransjen.

 

HMSREG benyttes i dag av en rekke norske byggherrer: 9 av de 10 største kommunene, flere fylkeskommuner, statlige byggherrer som Statsbygg, Sykehusbygg og Nye Veier er eksempler på byggherrer som har valgt HMSREG. Veidekke, Skanska og AF-gruppen var de første store entreprenørselskapene som tok HMSREG i bruk, i dag finnes de fleste større entreprenørene på kundelisten. Utenfor Norge er det stor interesse for HMSREG i Sverige der Skanska allerede har tatt i bruk løsningen og i Danmark har vi et testprosjekt med København Kommune.

For å legge et godt grunnlag for videre satsing nasjonalt og internasjonalt, etablerte Omega i 2020 HMSREG AS som eget selskap og inviterte svenske Infobric AB inn som medeier. I dag eier Infobric 51% og Omega PS 49% av HMSREG.  

For begge selskapene representerer samarbeidet en felles satsing.

HMSREG

 • leverer kunnskapsbaserte IT-løsninger og tjenester til et internajonalt market
 • arbeider for å fremme oppnåelsen av FNs Bærekraftsmål
 • bidrar til å skape et arbeidsliv med rettferdig konkurranse og seriøse aktører
 • driver lønnsom virksomhet med trygge arbeidsplasser
 • er forpliktet på høy etisk standard og klare verdier
 • samarbeider aktivt med kunder, myndigheter og bransjens organisasjoner

 

Vi er nå på jakt etter den rette personen til å lede satsingen videre. 

Ønskede kvalifikasjoner/bakgrunn

Vi søker en person som kan være både visjonær og ha gjennomføringskraft. Vi vil legge vekt på;

 • at du har relevant ledererfaring,
 • kjennskap til aktører, rammevilkår og virksomhet i bygge- og anleggsbransjen,
 • grunnleggende forståelse for det å drive utvikling og leveranse av programvare,
 • integritet og evne til å skape tillit,
 • at du er en dyktig kommunikator.

Vår daglige leder vil jobbe sammen med våre to dyktige ledere for henholdsvis utvikling og kundestøtte. Disse driver den daglige virksomheten på en utmerket måte.

 

Vi ønsker en daglig leder som kan hjelpe oss videre i arbeidet med å nå de korte og langsiktige målene for HMSREG gjennom gode prioriteringer og godt samarbeid med andre aktører i bransjen. Arbeidet vil skje i et tett samarbeid med styret og de to eierorganisasjonene Infobric og Omega PS som har gitt os gode rammer og forutsetninger for å lykkes.

 

Vi ser for oss at vår nye daglige leder vil ha arbeidssted i våre gode lokaler i Strandveien på Lysaker.

Slik går du fram

Om du synes dette er en spennende utfordring og tror du kan være den rette til å lede HMSREG, ber vi deg sende en epost med en kortfattet CV til arne.myskja@hmsreg.com snarest. Vi trenger søknaden din senest 15. februar 2021.

Vår ambisjon er å ha en ny leder på plass i første halvår.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Arne Myskja som leder selskapet i dag.

arne.myskja@hmsreg.com

Om HMSREG

Informasjonssystemet som hjelper byggherrer og entreprenører til å samarbeide for en ryddig bygge- og anleggsbransje.

Les mer

Arne Jon Myskja, Daglig Leder HMSREG AS, og Svein Tore Haraldseid, Daglig leder Omega PS.
Back to store
Close