Lukk
Back
Lukk
Back
Lukk
Back
Lukk
Back
Lukk
Back
Lukk

Vi søker ny daglig leder for HMSREG

Vi søker ny daglig leder for HMSREG

– Vi får stadig gode tilbakemeldinger på hvor viktig HMSREG har vært for våre kunder for å få bedre kontroll med seriøsitetsarbeidet, men også for trygghet på arbeidsplassen. I det siste året har flere kunder fortalt oss hvor viktig det har vært med oversikt over hvem som har vært på de ulike byggeplassene i smitteporings-sammenheng, sier Arne Myskja som leder HMSREG i oppstartsfasen.

Det er et privilegium å jobbe med et så viktig område for både en aktiv bygg- og anleggsbransje og for samfunnet generelt.

 

FNs bærekraftsmål 8 handler om anstendig arbeid og økonomisk vekst: I teksten til målet står det mellom annet: “…vi må inkludere de unge i arbeidsmarkedet, sørge for fast og trygt arbeidsliv, legge til rette for å få flere kvinner i arbeid og redusere uformell og svart arbeid.”

HMSREG er utviklet nettopp for å hjelpe til med å nå disse målene. I det arbeidet står vi sammen med våre kunder, bransjens organisasjoner, myndigheter, arbeidslivsorganisasjonene, myndigheter og andre aktører. Når mange bidrar, skapes det positive resultater.

– Nettopp derfor må dette være en av de mest spennende og utfordrende jobbene en kan tenke seg, sier Myskja. Vi har en godt etablert brukerorganisasjon med en aktiv styringsgruppe som bidrar positivt med innspill og prioriteringer. De gir også mulighet til å koordinere interesser og samhandling mellom byggherrer, entreprenører og leverandører. Vi har store muligheter til å nå videre i hjemmemarkedet, men vi ser også at det er stort fokus på disse problemstillingene i hele Europa. Dermed er det også spennende muligheter til å ta HMSREG videre internasjonalt, også utenfor Norden.

Er dette interessant for deg eller kanskje for noen du kjenner?

Om HMSREG

Informasjonssystemet som hjelper byggherrer og entreprenører til å samarbeide for en ryddig bygge- og anleggsbransje.

Les mer

Arne Jon Myskja, Daglig Leder HMSREG AS, og Svein Tore Haraldseid, Daglig leder Omega PS.
Back to store
Close