Tracking codes unloaded

Inställningar för kakor

Du kan själv ställa in vilka kakor som får lagras i din webbläsare genom att kryssa i de kategorier av kakor som du godkänner nedan. Du kan läsa mer information om kakorna här.

Så använder vi kakor

På Infobric.com använder vi och våra samarbetspartners kakor bland annat för att säkerställa att webbplatsen fungerar som den ska och för att följa upp och utvärdera användningen av webbplatsen (statistik).

Du kan själv ställa in vilka kakor som får sparas genom att redigerar dina inställningar. Om du accepterar alla kakor är det bara att klicka på “godkänn”. Läs här för mer information om vår användning av kakor.

Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Smart verktyg för överblick av underentreprenörer

Smart verktyg för överblick av underentreprenörer

Att hålla koll på alla som rör sig på en byggarbetsplats är en svår nöt att knäcka. Men det finns verktyg på marknaden som fokuserar just på detta – med UE-kedjan skapas överblick över underentreprenörer som är verksamma på arbetsplatsen, och gör det enkelt att spåra partsförhållanden mellan samtliga entreprenörer.

Infobric personal på byggarbetsplats i göteborg

Ökad kontroll och säkerhet

UE-kedjan, alltså underentreprenörskedjan, är en funktion som tillhandahålls genom webbtjänsten Ease. Tjänsten ger en överblick över vilka underentreprenörer som är verksamma på arbetsplatsen. Den ökar säkerheten för alla på byggarbetsplatsen, och förenklar arbetet för platsledning och andra ansvariga. BOX Bygg AB är ett av de företag som använder sig utav UE-kedjan, Agnes Nyström är projektingenjör på företaget och ser många fördelar med tjänsten.

 

– Vi började med UE-kedjan i slutet av 2018 och använder det hela tiden i det dagliga arbetet med inskrivning av nya personer. Information om att projektet använder UE-kedjan och hur man praktiskt arbetar med den skickas till det anlitade företagets projektledare så fort som möjligt, berättar Agnes Nyström.

Tjänsten är byggd för att enkelt öka säkerheten på byggarbetsplatsen och få kontroll. Du kan delegera administrationen av dina delar av kedjan till respektive entreprenör – och se hur UE-kedjan byggs upp automatiskt i Infobric Ease.

 

– Infobrics webbtjänst Ease använder vi för att uppfylla lagkravet på elektronisk personalliggare och för att hålla obehöriga borta från byggområdet. För att bli behörig krävs det bland annat att personens arbetsgivare är med i projektets UE-kedja och att avtalsförhållandet mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren är bekräftat. Detta kontrolleras alltid vid inskrivning, säger Agnes Nyström.

Systemet som stärker branschens anseende

För att kunna stärka byggbranschens anseende och skapa förutsättningar för en sund konkurrens är kontroll och transparens viktiga delar. Men för att fullt ut kunna ta ansvar och visa på att man som huvudentreprenör ställer krav på sina underentreprenörer, behövs verktyg för att på ett enklare sätt få överblick över vilka partsförhållanden som faktiskt råder. Därför ger UE-kedjan möjlighet att som huvudentreprenör enkelt kunna redovisa hur det faktiskt ser ut på arbetsplatserna.

En av fördelarna är att vi genom UE-kedjan har alla register samlade på ett och samma ställe, personalliggare och system för tillträde till byggområdet. Hela systemet är användarvänligt med få steg. Dessutom är tjänsten ett bra verktyg i kampen mot svarta löner och säkrare arbetsplatser, något som BOX är väldigt måna om,

– Agnes Nyström, BOX

Genom tjänsten ökar säkerheten på arbetsplatsen genom digital användning, utan krångliga finesser.

 

– Vi kan absolut se en ökad säkerhet på våra arbetsplatser sedan vi börjat med Infobrics tjänst. Eftersom det anlitade företaget måste registrera och bekräfta avtalsförhållandet med sina underentreprenörer verkar det som om seriositet-kravet är högre vid val av UE, vilket självklart leder till säkrare arbetsplatser. Att allt är digitalt och samlat på ett och samma system är något som passar BOX jättebra, säger Agnes och avslutar:

 

– Därför har vi haft stor hjälp av tjänsten, jag har svårt att se att vi skulle kunna ha samma överblick på något annat sätt.

Om UE-kedjan

UE-kedja är en funktion som ingår i Infobric Ease och lanserades i samband med Nordbygg 2018. Ett system som idag används för bland annat personalliggare på över 10 000 byggarbetsplatser i Norden. I tjänsten har huvudentreprenören komplett översikt över samtliga partsförhållanden på byggarbetsplatsen. Varje kontrakterad entreprenör registrerar via en UE-portal vilka underentreprenörer de anlitar. Underentreprenörerna får i sin tur registrera vilka de anlitar, och så vidare.

 

Projektledningen får på så vis automatiskt överblick över vem som anlitat vem på arbetsplatsen, i alla led, i samma system som de hanterar personalliggare, inpassering och skalskydd. Arbetsplatsen kan också använda tjänsten som kontaktyta till alla underentreprenörer, och om man så vill även förmedla villkor som måste accepteras.

UE-kedjan

UE-kedja en funktion i Infobric Ease som ger dig överblick över vilka underentreprenörer som är verksamma på arbetsplatsen och gör det enkelt att spåra partsförhållandena mellan samtliga entreprenörer.

Läs mer

Back to store
Close