Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Digitala verktyg hjälper byggföretagen att säkra arbetsmiljön under coronapandemin

Digitala verktyg hjälper byggföretagen att säkra arbetsmiljön under coronapandemin

Världen påverkas fortfarande hårt av coronavirusets framfart och byggbranschen likaså. På en byggarbetsplats, där ett stort antal personer ska vistas samtidigt på ett säkert sätt, krävs tydliga riktlinjer och åtgärder för att minimera risken för smittspridning. Infobrics digitala tjänster underlättar bland annat arbetet med att identifiera risker, minskar behovet av närkontakter och ökar kontrollen.

– Vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster för att identifiera och åtgärda risker på arbetsplatsen kopplat till pandemin. Förutom proaktiva åtgärder möjliggör Infobrics tjänster att få en helhetsöverblick över projektet och enkelt göra reaktiva analyser som exempelvis att följa upp att projektet följer gällande rutiner, hur många personer som varit på plats i snitt per dag och, vid eventuell bekräftad covid-smitta, kunna följa upp vilka personer som var på plats samma dag*, säger Dan Friberg, VD för Infobric Group.

Digitaliseringen har fått en rejäl knuff under coronapandemin. Begränsningen av fysiska möten har medfört en snabb och omfattande digital omställning som påverkat alla branscher, inklusive byggbranschen. Men till skillnad från många andra branscher där medarbetare i hög grad kan arbeta på distans och helt undvika sociala kontakter, måste man inom byggproduktionen möjliggöra att den fysiska arbetsmiljön fungerar för alla som är på plats, och snabbt kunna anpassa verksamheten till nya förutsättningar och restriktioner.

Vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster för att identifiera och åtgärda risker på arbetsplatsen kopplat till pandemin.

– Dan Friberg, VD för Infobric Group

Infobric stöttar byggbranschen på flera sätt:

  • Coronaanpassade skyddsronder

 

Användningen av Buildsafe-appen har under pandemin utökats till att användas för säkerhetsronder med fokus på att identifiera och åtgärda risker kopplade till smittspridning. Bland annat används appen för att Coronasäkra Skanskas byggprojekt. Med appen kan projekten genomföra riktade ”coronaronder”, som hjälper till att säkra arbetsplatsen och förmedla goda exempel. Vid dessa ronder kontrolleras ett antal punkter, som bland annat att det finns möjlighet att hålla god handhygien, att möten hålls utomhus i möjligaste mån, att man identifierat vilka i personalen som tillhör en riskgrupp m.m. Tjänsten möjliggör standardiserade och uppdaterade rutiner: en ändring som görs centralt slår igenom direkt vid nästa skyddsrond på samtliga arbetsplatser. Man samlar också in goda exempel att sprida vidare. I appen finns även möjlighet att skicka meddelande till alla i projektet med nya rutiner, restriktioner och annan viktig allmän information.

– Det ska vara lätt att göra rätt och det blir det med det här verktyget. Appen påminner när det är dags, på så vis glöms det inte bort. Det är redan mycket som ska kontrolleras ute på byggena och det här har lagt sig som ett extra lager ovanpå allt annat. Och visst, man skulle kunna kryssa i rutor på ett papper, men då tappar vi överblicken för mig som jobbar mot 40-50 projekt och vill se hur det funkar i hela regionen, berättar Måns Waltersson, hälsa- och säkerhetschef som tagit fram den digitala checklistan för corona i en artikel på skanska.se

  • Mobiltjänster minskar fysisk kontakt

 

En viktig åtgärd för att minimera smittspridning är att säkerställa att man kan hålla avstånd till varandra och undvika fysisk kontakt. Detta kan ibland bli en utmaning då ett stort antal personer ska passera in på byggarbetsplatsen för att skriva in sig eller registrera sin närvaro, inte sällan under samma tidsfönster.

Med digitala inskrivningar via BuildSafe kan alla medarbetare skriva in sig digitalt innan de kommer till arbetsplatsen. Platsledningen kan enkelt säkerställa att alla har angivit korrekt information och ge access till arbetsplatsen – på distans. I samband med inskrivningen ges också möjligheten att sprida projektspecifika riktlinjer för coronahanteringen.

För att göra in– och utcheckningen i personalliggaren och samtidigt undvika trängsel vid registreringsboxen är appen Ease CheckIn ett bra alternativ. Med den kan användaren registrera närvaro i sin egen telefon. Appen kan också användas för att på distans öppna fordonsgrindar och för att låsa upp dörrar via ett smartlås, vilket minskar behovet av fysisk kontakt där smittan kan spridas.

  • Underlättar kontroll och uppföljning på distans

 

Att ha koll på vad som händer på byggarbetsplatsen på distans är ett behov som Infobric sett öka under pandemin. Med tjänsten Ease Construction kan ansvarig på arbetsplatsen styra behörigheter till och på arbetsplatsen, följa upp att reglerna kring t ex personalliggare följs och se vilka företag som varit på plats, oavsett om personen själv är på arbetsplatsen eller arbetar på distans.

– Ease Construction och våra uppkopplade produkter ger våra kunder stora möjligheter att kunna jobba på distans men samtidigt ha bra koll på vad som sker på byggarbetsplatsen. Administratören kan följa upp närvaron på företagsnivå för att se vilka entreprenörer som varit på plats och under vilka tider, släppa in personer på byggarbetsplatsen som läst in sitt ID06-kort och ge dem behörigheter till exempelvis bodar och andra behörighetsstyrda områden på arbetsplatsen, berättar Janne Björnström, KAM på Infobric Construction.

*Det är viktigt att kunden som är personupppgiftsansvarig gör en laglighetsanalys enligt GDPR innan man börjar använda funktionaliteten i Ease Construction för detta syfte.

Vill du veta mer om hur våra digitala tjänster kan underlätta arbetet på ditt byggprojekt under coronapandemin?

Relaterade artiklar

Kontakta oss.

Infobric Group

Back to store
Close