Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Inbjudan till webinar: Smarta lösningar för komplexa byggprojekt

Inbjudan till webinar: Smarta lösningar för komplexa byggprojekt

Infobric Webinar – Fredag den 26 mars 08:00 @Zoom

Välkommen på webinar fredag den 26 mars 08:00 

Stora byggprojekt är förknippade med hög komplexitet och många utmaningar. Säker arbetsmiljö, rätt och smidig kommunikation, kompetensanalys, långsiktigt hållbara arbetssätt och möjlighet för innovation och framtidsvision. Allt detta under tidspressade situationer och budgetkrav.

Flera byggprojekt som pågår eller planeras i Sverige är skattefinansierade. Det ligger därför allas intresse att dessa leds och utförs säkert och kostnadseffektivt. Vi har bjudit in representanter från några av Sveriges största byggprojekt för att diskutera utmaningar, lösningar och digitalisering. Delta du också, den 26 mars 08:00 via Zoom. Webinaret är kostnadsfritt.

Panel

Projektchef

Zoi Karakinari

AMF Fastigheter

Områdeschef

Peter Claesson

Implenia

Ansvarig bygglogistik

Harald Sundin

Cramo

Chief Technology Officer

Björn Svennenfors

Infobric

Frågeställningar

Vilka faktorer gör att stora projekt blir extra komplexa att genomföra?

 

Många större projekt blir försenade och går över budget – vad tror ni att det beror det på?

 

Vad är extra viktigt att tänka på i planeringsskedet för att genomförandet ska lyckas?

 

Vilka är de största utmaningarna kopplade till logistik? Hur adresseras dessa utmaningar?

Hur förändras utmaningarna kopplade till arbetsmiljöarbetet när projekten blir större? Hur
adresseras dessa utmaningar?

 

Hur säkerställer man att all personal i projektet involveras i arbetsmiljöarbetet och arbetar
säkert?

 

Stora byggprojekt kan ha stort avtryck på miljön – hur kan man arbeta för att hålla detta
avtryck så litet som möjligt?

 

Hur håller man koll på att alla bolagen som verkar i projektet följer sitt arbetsgivaransvar och
betalar skatt?

Kontakta oss.

Infobric Group

Back to store
Close