Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Infobric förvärvar BuildSafe och EquipmentLoop

Infobric förvärvar BuildSafe och EquipmentLoop

Infobric, ett av Nordens största SaaS-bolag med tjänster för socialt hållbara och resurseffektiva arbetsplatser, har under det senaste året förvärvat flera bolag. Nu växer koncernen ytterligare genom förvärven av BuildSafe och EquipmentLoop och tar nästa kliv i att accelerera digitaliseringen i byggbranschen.

Infobric utvecklar system för bland annat närvarokontroll och access på byggarbetsplatsen och har under de senaste åren gjort en kraftig tillväxtresa såväl organiskt som genom förvärv. Sedan tidigare ingår även TelliQ, Tempus och Blastmanager i koncernen. Nu växer Infobric med ytterligare två svenska bolag, BuildSafe, som utvecklar digitala tjänster där byggprojektet rapporterar, åtgärdar och analyserar risker och störningsmoment i produktionen, samt EquipmentLoop, som tillhandahåller en digital plattform som hjälper byggentreprenörer att hålla reda på maskiner och verktyg på arbetsplatsen.

Med Infobric hittade vi en självklar partner till BuildSafe genom visionen säkra och effektiva projekt och med våra kompletterande erbjudanden. Tillsammans kan vi förbättra säkerheten genom att underlätta och kvalitetssäkra samarbetet mellan företag och individer som verkar på arbetsplatsen.”

– Viktor Broberg, VD BuildSafe

BuildSafe är ett digitalt bolag som gör säkerhet och effektivitet till en avgörande faktor i valet av leverantörer i byggprojekt. Bolaget tillhandahåller verktyg där hela projektorganisationen rapporterar, åtgärdar och analyserar risker och störningsmoment i produktionen. Resultatet blir säkra och effektiva byggprojekt som blir färdigställda i tid, inom budget och utan olyckor. BuildSafe grundades 2015 och har i dagsläget kunder i Sverige, Norge och Storbritannien. Bolaget har 30 medarbetare.

Equipmentloop har sedan starten verkat för hållbara och resurseffektiva projekt. I och med att detta är centrala värdeord även för Infobric och dess ägare ser vi det som en perfekt partner i att fortsätta vidareutveckla och driva vår affär och hjälpa våra kunder i sin digitaliseringsresa.”

– Simon Fobring, VD EquipmentLoop

EquipmentLoop är en digital plattform som hjälper bygg- och anläggningsbolag i sin hantering av maskiner och verktyg. Bolagets vision är att rätt maskin ska vara på rätt plats i rätt tid, tack vare förenklade arbetssätt, ökad transparens och smart datahantering. Genom förbättrad kontroll minskar EquipmentLoop administrationen för sina användare, samtidigt som kostnaderna och CO2 utsläppen minskas. EquipmentLoop grundades 2016 av Simon Fogbring och Christopher Bark och har 12 medarbetare

Dan Friberg, Simon Fogbring och Viktor Broberg

Tjänster för säkra och effektiva byggarbetsplatser

Gemensamt erbjuder bolagen i koncernen smarta digitala tjänster som ökar säkerhet och effektivitet på arbetsplatser. Genom sammanslagningen med BuildSafe och EquipmentLoop breddas tjänsteerbjudandet ytterligare. Ambitionen är att snabba på digitaliseringen genom att bidra till branschövergripande standarder och driva på en snabb utveckling för ett hållbart samhällsbyggande.

– BuildSafe och EquipmentLoop förstärker vårt erbjudande av tjänster som bidrar till ökad social hållbarhet och resurseffektivitet på arbetsplatsen, och i det långa loppet till ett hållbart samhällsbyggandeVi har redan startat arbetet med att identifiera värdeskapande synergieffekter för våra kunder och kommer på sikt att utveckla smarta ekosystem genom kopplingar mellan bolagens olika tjänster. Syftet är att maximera nyttan av våra verktyg där vi bidrar till ett datadrivet och transparent hållbarhetsarbete samtidigt som vi förenklar vardagen för våra kunder, berättar Dan Friberg, VD för Infobric Group.

 

 

Grundarna i BuildSafe och EquipmentLoop kvarstår som ledning i bolagen och går in som delägare i Infobric Group.

Back to store
Close