Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Infobric och Omega bildar gemensamt bolag som ska bidra till en hållbar byggbransch

Infobric och Omega bildar gemensamt bolag som ska bidra till en hållbar byggbransch

Infobric och den norska IT-koncernen Omega gör en gemensam satsning för att utveckla IT-lösningar som bidrar till en hållbar utveckling i den europeiska byggbranschen. Det samägda bolaget HMSREG AS ska utveckla tjänster som underlättar för seriösa aktörer och bidrar till kampen mot arbetslivskriminalitet och osund konkurrens.

Ska underlätta seriositetsarbetet

Det nyetablerade bolagets syfte är att utveckla IT-lösningar som bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål, med fokus på att främja en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor. Tillsammans vill Infobric och Omega bidra till bättre förutsättningar för en säker, transparent och ekonomiskt trygg byggbransch på de befintliga marknaderna i Skandinavien samt nya europeiska marknader. Bolaget ska bidra till att underlätta seriositetsarbetet genom aktivt samarbete med kunder, myndigheter, branschorganisationer och andra aktörer.

– Arbetet med att hjälpa våra kunder att skapa en hållbar byggbransch har varit en viktig del av vårt uppdrag från början. Genom att kombinera Omegas erfarenhet i att etablera ett branschgemensamt kontrollsystem i Norge med Infobrics kunskap i att utveckla smarta digitala verktyg i nära samarbete med byggbranschen i Sverige, bygger vi en stark plattform för att bidra till seriositetsarbetet för branschens aktörer, säger Dan Friberg, VD för Infobric.

Etablerat system för byggbranschen i Norge

HMSREG är sedan 2016 ett etablerat IT-system i den norska byggbranschen, och utvecklades av Omega för att stötta branschaktörernas samarbete kring uppföljning av lagkrav, regler och kontraktsvillkor för att förhindra arbetslivskriminalitet och osund konkurrens. På kort tid har HMSREG blivit en standard i den norska byggbranschen och är bland annat ett av Oslo kommuns viktigaste verktyg i kampen mot arbetslivskriminalitet och social dumping. Systemet används även av kunder i Sverige och Danmark.

– Oslo kommun arbetar målmedvetet för att bekämpa arbetsrelaterad brottslighet och social dumpning. Det är därför vi har introducerat Oslo-modellen, som är en uppsättning strikta avtalsvillkor, berättar Einar Wilhelmsen, Byråd for finans i Oslo Kommun. 

 

– Ett viktigt krav i Oslo-modellen är att HMSREG används i alla våra projekt. Detta system visar oss i realtid vem som är på våra byggarbetsplatser, oavsett om de är anställda eller leverantörer. Systemet är helt avgörande för att säkerställa att de strikta allvarskraven i Oslo-modellen följs. 

HMSREG innebär att vi effektivt kan följa upp våra krav på antalet lärlingar och kvalificerade arbetstagare eller antalet led av underleverantörer. Systemet har gett oss en bättre överblick och kontroll, men viktigast av allt – det innebär att leverantörer i större utsträckning lever upp till de krav de har åtagit sig att följa.

– Einar Wilhelmsen, Byråd for finans i Oslo Kommun 

Infobric är en ledande leverantör av digitala tjänster för bland annat närvarokontroll och behörighetsstyrning på byggarbetsplatsen. Genom Infobrics system får entreprenörer och beställare en unik översikt och kontroll som främjar säkerhet och transparens på deras byggarbetsplats. Infobric har sedan start varit en av de viktigaste leverantörerna av information till HMSREG. Även om Infobric har blivit delägare i HMSREG AS kommer systemet fortfarande att vara öppet för närvarosystem från andra leverantörer.

Genom att bryta loss verksamheten för HMSREG i ett eget bolag som samägs med Infobric vill Omega möjliggöra fortsatt tillväxt och möjlighet till ett utökat samarbete med branschens aktörer.

För oss betyder detta en stärkt satsning på HMSREG. Vi har haft en fantastisk resa med HMSREG, och nu tror vi att det kan skapas nya synergier och bättre lösningar genom att låta denna verksamhet stå på egna ben och genom en gemensam satsning med Infobric.”

Svein Tore Haraldseid, VD i Omega PS

Om HMSREG

HMSREG är ett informationssystem som hjälper byggherrar och entreprenörer att arbeta tillsammans för en säker byggbransch, genom systematisk kontroll och analys av leverantörerna på byggarbetsplatsen. Genom systemet kan entreprenörer och beställare bland annat få översikt över leverantörskedjan på varje arbetsplats, få tillgång till närvarolista, kontrollera att verksamma har giltiga ID06-kort, bjuda in nya leverantörer och kontrollera att varje leverantör lever upp till gällande seriositetskrav

Arne Jon Myskja, VD HMSREG AS, och Svein Tore Haraldseid, VD Omega PS.
Back to store
Close