Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Ny digital tjänst för att hantera kompetenser

Ny digital tjänst för att hantera kompetenser

Nu släpper vi en ny digital tjänst. Genom fokuskompetenser i Ease Construction kan byggföretag styra och följa upp kompetenskrav på sina arbetsplatser. Tjänsten möjliggör för våra kunder att digitalt följa upp att kompetenskrav efterlevs och varningsnivåer för fokuskompetenser som anges för varje arbetsplats visas i realtid i tjänsten.

Stort fokus på arbetsmiljö

Det finns ett stort fokus på arbetsmiljö i byggbranschen. De flesta stora aktörer strävar efter att uppnå nollvision och Arbetsmiljöverket har i uppdrag av Regeringen att jobba med nollvision av arbetsplatsolyckor och dödsfall. Byggbranschen är särskilt under lupp eftersom bygg- och anläggningsbranschen är en av de mest olycksdrabbade branscherna i landet. 

Via det nya verktyget Fokuskompetenser i Ease Construction kan våra kunder säkerställa att rätt personal med rätt kompetens får utföra kritiska moment på arbetsplatsen och samtidigt enkelt följa upp att verksamma personer som vistas på arbetsplatsen har utbildning inom valda fokuskompetenser som till exempel byggbranschens säkerhetsutbildning.

 

 

Jens Landén, försäljningschef för affärsområdet Construction, berättar att Fokuskompetenser är ett enkelt sätt att upptäcka riskområden i tid. 

Fokuskompetenser är ett verktyg för byggföretagen och deras arbetsplatsledning att på ett enkelt och smidigt sätt få överblick över vilka kompetenser som finns tillgängliga på deras arbetsplatser i realtid, samt enkelt upptäcka riskområden som att till exempel viktiga kompetenser saknas.”

– Jens Landén, försäljningschef Infobric Construction

Fokuskompetenser är en av flera nya tjänster som kommer rullas ut under 2020–2021 i Infobric Ease. I samband med detta har vi även lanserat ett facelift av webbtjänsten.

Dessa tjänster syftar till att våra kunder ska kunna använda data som samlas in på byggarbetsplatsen på ett proaktivt sätt för att minimera risker och få bättre kontroll på sina arbetsplatser. Det är ett prioriterat och strategiskt viktigt utvecklingsområde för Infobric för att stötta våra kunder i sitt hållbarhetsarbete. Vår mission är att bidra till hållbara arbetsplatser, genom att skapa digitala och smarta tjänster för säkrare och effektivare arbetsprocesser på byggarbetsplatsen.”

– Jens Landén, försäljningschef Infobric Construction

Rätt personal på rätt plats

Med hjälp av Infobrics lösning för kompetensuppföljning kan kunderna säkerställa att rätt personal med rätt kompetens får utföra kritiska moment på arbetsplatsen, så som heta arbeten eller framföra en lift, helt digitalt. Det är också ett smart sätt att alltid säkerställa att man har tillräckligt med utbildad personal inom till exempel första hjälpen så att man vid eventuella olyckstillbud kan skicka utbildad personal för att hjälpa en kollega.

Via verktyget kan våra kunder sätta upp riktlinjer för vilka kompetenser som är ett skallkrav på sina arbetsplatser. Det gör man genom att välja ut ett antal fokuskompetenser för vilka man sedan kan ange ett värde för hur många personer eller procentandel av verksamma med kompetensen som måste vara närvarande på arbetsplatsen. Om nivåerna inte uppnås varnar systemet i realtid och meddelar platsledningen att till exempel antalet personer med förstahjälpen-utbildning underskrider kravnivån vid det givna tillfället. Kompetenscertifikaten hämtas från ID06 Kompetensdatabas.”

– Jens Landén, försäljningschef Infobric Construction

Sparar stort manuellt arbete

Det finns idag inget effektivt sätt för platsledningen att kontrollera vilka kompetenser som personalen har och framförallt inte ett system som automatiskt sammanställer och rapporterar avvikelser från uppsatta krav. Det rapporteras kontinuerligt om olyckor på byggarbetsplatser som i många fall skulle kunna undvikas om rätt person med rätt kompetens utfört arbetsmomenten.

Genom att använda Infobrics tjänst Fokuskompetenser tror vi att branschen i helhet kan spara mycket manuellt arbete på att samla in och hantera kompetensbevis som i sin tur är svårt att överblicka och söka i. Vi tror också att detta kommer att underlätta för arbetsledningen att delegera arbete till personal med rätt kompetens vilket i sin tur kan minimera antalet olyckor baserat på felaktigt utförda arbetsmoment.”

– Jens Landén, försäljningschef Infobric Construction

Om Kompetenser

Kompetenser består av flera smarta verktyg för att öka säkerheten på arbetsplatsen. Vi underlättar för platsledningen att säkerställa att endast personal med rätt kompetens får utföra kritiska moment på arbetsplatsen och följa upp att verksamma personer som vistas på arbetsplatsen har utbildning inom valda fokuskompetenser.

Back to store
Close