Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Vi är Infobric.

Vår koncern består av bolagen Infobric, TelliQ, Tempus, Blastmanager, BuildSafe, EquipmentLoop, Addmobile och MSite. Sedan oktober 2020 bildar vi tillsammans en innovativ koncern med flera affärsområden – under ett gemensamt varumärke. Infobrics ägs av Summa Equity som investerar i hållbar teknologi för att möta globala utmaningar.

Koncernledning.

Chief Executive Officer

Dan Friberg

Chief Financial Officer

Kristina Laurelii

Chief Revenue Officer

David Skyborn

Summa Equity majoritetsägare i Infobric

Om Summa Equity.

Summa Equity grundades 2016 och stängde sin första fond i februari 2017 med totalt 4,7 miljarder kronor i investeringar på den nordiska marknaden för små- och medelstora bolag. Summa Equity investerar i sektorer inom tre megatrender: resurseffektivitet, förändrad befolkningssammansättning och teknikintensiv verksamhet. De har byggt en portfölj av bolag som bidrar till den positiva utvecklingen av FN:s globala hållbarhetsmål på områden som utbildning, jordbruk och teknologi.

Kontakta oss.

 Infobric Group

+46 (0)36-34 0 302

info@infobric.se

Back to store
Close