Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Vår historia på fem minuter.

Ett problem, en smart lösning och viljan att göra skillnad. Berättelsen om hur allt började är egentligen hela förklaringen till vår framgång. Och vi arbetar på samma sätt än idag. Du som vill ha den längre versionen om hur vi blivit Nordens ledande digitaliseringspartner hittar de viktigaste händelserna här.

Det som ska bli Infobric grundas i en källarlokal på Science Park i Jönköping. Bolaget heter SafeTool och affärsidén kommer från Lars Göran Lindqvist, som driver ett byggföretag och under flera år sett en negativ utveckling i branschen. Tusentals stölder rapporteras varje år till en kostnad av flera miljarder. Dessutom tillkommer indirekt kostnader för stillestånd och hantering av stöldärenden. Branschen har också växande problem med att hålla obehöriga personer borta från byggarbetsplatser. Tillsammans med Claes Rydin, Kenneth Johansson och Werner Hilliges gör Lars-Göran verklighet av sin idé och de fyra grundarna utvecklar i samarbete med PEAB och Lambertsson ett system baserat på RFID-teknik för att styra behörigheten till verktygscontainrar.

2004

2006

Byggbranschen vill ta ett större grepp om säkerheten och se till att endast behöriga personer vistas på arbetsplatsen. Resultatet blir ID06 – byggbranschens egen standard för redovisning av närvaro. SafeTool medverkar i arbetet med branschstandarden och utvecklar ett komplett entré- och passagesystem. SafeTool startar samtidigt utvecklingen av elektroniska produkter med tillhörande informationstjänster för styrning av grindar. Första gången den nya tekniken används är vid PEAB:s bygge av polishuset i Västervik.

Riskkapitalbolaget Scope går in som delägare i SafeTool. Bolagets forskning- och utvecklingsavdelning bildas och tillsammans med Sigma startas ett utvecklingsteam i Ukraina. SafeTool tar första steget in på den norska marknaden, lanserar den första Regboxen för närvarokontroll och startar utvecklingen av Machine Controller – en produkt för styrning av access till maskiner och liftar på byggarbetsplatsen.

2008

2009

SafeTool lanserar den första versionen av informationstjänsten Ease, som utvecklats i samarbete med PEAB. Inom kort har 100 byggarbetsplatser anslutits till systemet. Samma år får SafeTool utmärkelsen Årets innovation för med motiveringen: ”SafeTool har genom ett nära samarbete med ledande byggentreprenörer och maskinuthyrare tagit fram en produktfamilj som ger säkrare byggarbetsplatser, bättre kontroll över maskiner och verktyg samt minskar stöldrisken. Den tekniska innovationen i kombination med ett egenutvecklat administrationsgränssnitt utmärker företaget i en traditionell bransch.”

SafeTool byter namn till Infobric. Infobric Ease utvecklas till en SaaS-tjänst och lanseras brett för hela byggbranschen. Med en ny säljorganisation och totalt 20 medarbetare presenteras det nya bolaget på mässan Nordbygg i Stockholm. Samma år når man 500 uppkopplade arbetsplatser. Infobric inleder sitt första projekt i Storbritannien där man startat upp en säljorganisation och utvecklar teknik för biometriläsning för den brittiska marknaden.

2010

2012

Infobric utvecklar en tjänst för maskinuthyrningsbranschen. Ease Rental gör tillsammans med produkten Machine Controller det möjligt att styra behörigheter och följa upp position och användning av liftar och andra maskiner på byggarbetsplatsen. Samma år slår Infobric rekord med 100 aktiva arbetsplatser i Norge.

Infobrics Maskinkontroll vinner Svenska Byggbranschens Utvecklingsfonds årliga innovationstävling för bästa utvecklingsprojekt inom bygg, installation eller anläggningsbranschen. Här är ett utdrag ur motiveringen: ”Ett riskmoment på byggarbetsplatsen är att maskiner framförs eller används av personal utan erforderlig behörighet eller utbildning. Infobrics Maskinkontroll ger möjligheter till förbättrad arbetsmiljö och högre säkerhet på byggarbetsplatsen. Systemet är ett effektivt hjälpmedel till stor nytta för bygg- och installationsföretagen.”

2014

2015

Infobric utvecklar en ny lösning för personalliggare på byggarbetsplatsen och lanserar en helt ny hårdvaruplattform med produkterna Regbox 240 och Controlbox 390. Scope säljer sitt innehav i Infobric AB till Jönköping Business Development AB. Grundarna och ledande nyckelpersoner är kvar som ägare. Infobric är nu marknadsledande inom närvaro- och inpasseringstjänster för byggindustrin och bland kunderna finns PEAB, NCC, Skanska, JM, Veidekke, Lujatalo, Ramirent, Cramo och Lambertsson. Under hösten samma år nås ett nytt rekord. Totalt finns Infobrics system på 1 000 aktiva arbetsplatser i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien.

Lagkravet på elektronisk personalliggare i byggbranschen lanseras i Sverige och Infobric tar snabbt en ledande position. Under året ökar antalet aktiva arbetsplatser med 573 procent och tusentals byggföretag signerar avtal med Infobric. Samma år lanseras Infobrics app Ease CheckIn – en mobil applikation för att registrera närvaro på byggarbetsplatsen.

2016

2017

Infobric utses till Gasell och är det näst snabbast växande och mest lönsamma bolaget i Jönköpings län. Dessutom gör dotterbolaget Infobric AS entré bland Gasellföretagen i Norge. Med en tillväxt på 377 procent under 2016-2017 är Infobric återigen med på Deloittes ranking av Sveriges 50 snabbast växande teknologiföretag – Technology Fast 50.

Ease CheckIn placerar sig i topp 10 mest nedladdade appar på Google Play och topp 20 i Appstore inom kategorin svenska näringslivsappar. Appen är dessutom den mest nedladdade för personalliggare i byggbranschen.

2018

Infobric lanserar en ny digital tjänst för kontroll av underentreprenörer. UE-kedjan gör det enkelt att överblicka inte bara vilka underentreprenörer som är verksamma på arbetsplatsen, utan också vem som anlitat vem. Tjänsten är utvecklad tillsammans med NCC och presenteras för byggbranschen på Nordbygg.

Trycket kring den digitala transformationen ökar i byggbranschen, samtidigt som byggandet fortsatt går på högvarv. Dessutom höjs kraven genom lagstiftning samt och samhällets och branschens förväntningar på hållbarhet ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

2019

Summa Equity, som investerar i bolag som skapar lösningar på de globala hållbarhetsmålen, förvärvar Infobric av JBD och blir ny majoritetsägare i bolaget. Med Summa Equity som ny ägare tar Infobric nästa kliv mot att bli den ledande digitaliseringspartnern för byggindustrin i Norden.

Norge är Infobrics nästa tillväxtmarknad och under våren förvärvar Infobric det norska IT-bolaget Tempus AS med dotterbolaget Templus AB.

I augusti 2019 förvärvas BlastManager AS, ett norskt IT-bolag som utvecklar planerings- och uppföljningssystem för sprängningsarbete. Samma år utvecklar Infobric teknik för mobil access och lanserar Ease Smart Lock, ett digitalt, mobilt lås som öppnas med appen Ease CheckIn.

2020

Infobric förvärvar ett av Sveriges största telematikföretag, TelliQ. TelliQ AB är ett av marknadens ledande företag inom digitala fordonssystem med över 80 000 uppkopplade enheter. Tillsammans bildar vi ett spännande bolag med en gemensam vision; att skapa smartare och mer hållbara arbetsplatser för våra kunder med hjälp av digital teknik.

Infobric är nu ett av Nordens största SaaS-bolag med tjänster för socialt hållbara och resurseffektiva arbetsplatser. I november växer koncernen ytterligare genom förvärven av BuildSafe och EquipmentLoop och tar nästa kliv i att accelerera digitaliseringen i byggbranschen.

 

BuildSafe gör säkerhet och effektivitet till en avgörande faktor i valet av leverantörer i byggprojekt. Bolaget tillhandahåller digitala verktyg där hela projektorganisationen rapporterar, åtgärdar och analyserar risker och störningsmoment i produktionen.

 

EquipmentLoop är en digital plattform som hjälper bygg- och anläggningsbolag i sin hantering av maskiner och verktyg. Visionen är att rätt maskin ska vara på rätt plats i rätt tid, tack vare förenklade arbetssätt, ökad transparens och smart datahantering.

I april gör Infobric sitt nionde förvärv. AddMobile utvecklar tjänster för bland annat projekthantering, arbetsorder och tidrapportering till anläggnings- och serviceföretag inom byggbranschen. Bolaget grundades 2004 och har verksamhet i Malmö, Stockholm och Karlskrona. Genom förvärvet breddar Infobric sitt erbjudande med tjänster inom projekthantering och stärker sin position som en ledande digitaliseringspartner för samhällsbyggnadssektorn.

I maj växer koncernen ytterligare genom förvärvet av brittiska MSite. Bolaget är marknadsledande i Storbritannien med sina digitala verktyg för bland annat närvarokontroll, personalhantering, kompetenskontroll och inskrivningar. Storbritannien har länge varit ett föregångsland när det kommer till både digitalisering och arbetsmiljöhantering i byggbranschen. I och med MSites lokala förankring och marknadsledande position läggs grunden för kunskapsöverföring som kommer stärka kunderbjudandet för hela Infobrics kundbas. Förvärvet är även det första utanför Norden och blir en viktig del av Infobrics ambitioner att fortsätta växa internationellt.

2021

Kontakta oss.

Infobric Group

+46 (0)36-34 03 02

info@infobric.se

Back to store
Close